فینگرفود

نمایش 1–15 از 52 نتایج

اگرول سبزیجات

4,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

اگرول گوشت

5,300 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

بروکستا راتاتوی

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

بورک اسفناج

4,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

بورک سیب زمینی

4,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت اسفناج و پنیر

4,200 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت برانی بادمجان

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت تن ماهی

3,200 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت حمص

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت خاویار

4,300 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت سالاد تبوله

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت سوسیس

3,200 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت صبحانه

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت میرزا قاسمی

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت میگو با سیب زمینی

3,200 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده