تارت

نمایش همه 12 نتایج

تارت اسفناج و پنیر

4,200 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت برانی بادمجان

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت تن ماهی

3,200 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت حمص

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت خاویار

4,300 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت سالاد تبوله

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت سوسیس

3,200 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت صبحانه

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت میرزا قاسمی

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت میگو با سیب زمینی

3,200 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت کشک بادمجون

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

تارت گوشت

4,300 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده