شات ها

نمایش همه 12 نتایج

شات سالاد اتریشی

3,300 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

شات سالاد الویه

3,200 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

شات سالاد تبوله

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

شات سالاد روس

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

شات سالاد سبز

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

شات سالاد ماکارونی

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

شات سالاد چاینیز

4,900 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

شات سالاد کلم

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

شات سالاد یونانی

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

شات فیله سوخاری با سس مخصوص

3,300 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

شات میگو با سس تارتار

4,900 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

وجی شات

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده