لاکچری ها

نمایش همه 7 نتایج

بروکستا راتاتوی

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

قارچ شکم پر

3,000 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

مافین سبزیجات

3,700 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

مافین مرغ

4,100 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

مرغ تندوری

4,400 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

کراستنی باقالی و تن ماهی

4,300 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده

کراکت مرغ

3,700 تومان

حداقل تعداد سفارش این محصول، 10 لقمه می باشد.

رای ثبت نشده