همکاری با ما
همکاری با رزانا
همکاری با ما

نحوه همکاری

رزانا مجموعه ای با شور و اشتیاق فراوان برای خلاقیته و به شدت از داشتن هم تیمی های خلاق و علاقمند به کار تیمی استقبال میکنه…
اگر از ویژگی های مسئولیت پذیری، خلاقیت و روحیه کار تیمی برخوردارید و دارای سوابقی در امور نرم افزاری ، اجرایی؛ مالی و بازاریابی هستید، رزومتون رو به آدرس ذیل برای ما ارسال کنید.
HR@rosanafood.ir